Home

Welkom op de website van de gemeentelijke begraafplaats van Schiermonnikoog.

Deze website is een gezamenlijke website van de gemeente Schiermonnikoog en de Cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer en wordt beheerd door 't Heer en Feer.

Doel van deze website is het ontsluiten en aan een breed publiek ter beschikking stellen van de op de begraafplaats en de aldaar begraven personen betrekking hebbende informatie.

De gemeente draagt, met in achtneming van de daarvoor geldende privacyregels zorg voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de begravenen en ’t Heer en Feer voor de cultuur historische gegevens. Men name gaat het daarbij om informatie die antwoord geeft op vragen als wie waren deze mensen eigenlijk en wat hield ze  bezig?

Op deze website kunt u op rij en grafnummer alle op de begraafpaats begraven personen terugvinden.

Tevens is er per graf ruimte gereserveerd voor het plaatsen van foto’s van het betreffende grafmonument, een foto van de in het graf begravenperso(o)n(e)n en een rubriek waarin het nodige kan worden vermeld over de betreffende persoon, zijn of haar beroep en plaats en rol in de plaatselijke gemeenschap.

De op de website geplaatse informatie over personen betreft of openbare informatie over de betreffende persoon of informatie die door de familie van betrokkenen beschikbaar is gesteld.

De website is voor u gemaakt met behulp van vrijwilligers en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de provincie Fryslân

Heeft u materiaal of informatie die we op deze site zouden kunnen gebruiken? Graag!! Deze kunt u mailen naar begraafplaats@theerenfeer.nl